Strona 187 z 410

Nazwisko i imię Imię ojca Imię i nazwisko rodowe matki Miejscowość nr aktu Rok Data/uwagi
Lubasińska Marianna, 11 dni Józef Eleonora Zbysz Widoma 140 1892 12.12.1892
Lubasińska Stanisława, 8 mcy Stefan Marianna Wtorkowska Przedbórz 143 1888 14.12.1888
Lubasińska Stefania Rozalia, 1 dzień Stefan Marianna Wtorkowska Przedbórz 103 1892 31.08.1892
Lubasiński Bronisław Antoni, l. 1 Stefan Marianna Wtorkowska Przedbórz 41 1879 2.04.1879
Lubasiński Józef Michał, l.1 Józef Eleonora Zbysz Widoma 158 1904 14.08.1904
Lubasiński Józef, l. 58 Antoni Bronisława Sucharkiewicz Widoma 161 1921 10.11.1921
Lubasiński Karol, l. 37 Jan Franciszka Paździerska Przedbórz 4 1928 23.01.1928
Lubasiński Roman Marian, l. 2 Jan Franciszka Paździerska Przedbórz 90 1900 21.06.1900
Lubasiński Stefan, l. 75 Antoni Bronisława Sucharkiewicz Przedbórz 5 1924 7.01.1924
Lubasiński Wacław, l.3 Józef Eleonora Zbysz Widoma 113 1904 11.07.1904
Lubaszka Aleksy, 10 mcy Jan Zofia Pytlos Nosalewice 39 1817 3.05.1817
Lubaszka Andrzej, l. 8 NN Józefa Lubaszka Nosalewice 222 1884 28.12.1884
Lubaszka Jadwiga, l. 38 Nosalewice 0 1772 11.05.1772
Lubaszka Jan, l. 36 brak danych Nosalewice 19 1819 20.02.1819
Lubaszka Jan, policjant municypalny, l. 48 Jan Katarzyna Auguścik Przedbórz 2 1847 3.01.1847
Lubaszka Józef Chałupki 47 1860 l. 45, m. Justyny Auguscik
Lubaszka Katarzyna z Auguścików, l. 31 brak danych brak danych Nosalewice 0 1804 11.04.1804
Lubaszka Maciej, l. 90 Jan Katarzyna Nosalewice 69 1832 20.06.1832
Lubaszka Marianna z Błotnickich Nosalewice 93 1854 l. 34, ż. Józefa
Lubaszka Marianna, 1 godz Józef Marianna Błotnicka N 0 1850 9.12.1850
Lubaszka Marianna, 9 tyg Józef Marcjanna Błotnicka Nosalewice 0 1844 3.02.1844
Lubaszka Marianna, l. 3 Józef Marianna Błotnicka Nosalewice 147 1848 24.07.1848
Lubaszka Mikołaj, l. 70 Nosalewice 0 1771 19.11.1771
Lubaszka Tomasz, l. 12 Józef Julianna Auguścik Trupień 0 1869 31.10.1869
Lubaszka Tomasz, l. 50 Nosalewice 0 1774 1.03.1774
Lubaszka Urszula, 2 mce brak danych Nosalewice 0 1815 20.12.1815
Lubaszka Wojciech, 9 mcy Jan Katarzyna Auguścik Nosalewice 0 1804 6.12.1804
Lubaszka Łukasz, 3 mce Józef Marianna Błotnicka Nosalewice 0 1849 7.02.1849
Lubraczyńska Jadwiga, l. 2 Paweł Katarzyna Dębowska Góry Suche 163 1945 1.09.1945
Ludwik Andrzej, l. 70 wdowiec po Paulinie Ludwik z Mstowa Widoma 124 1912 5.10.1912
Ludwik Paulina z Nikietów, l. 45 Adrian Nikieta Joanna Widoma 56 1897 30.03.1897
Ludwińska Franciszka Ludwik Małgorzata Przedbórz 71 1850 l. 8
Luks Karol, l. 40 Przedbórz 0 1795 6.07.1795
Luks Katarzyna Przedbórz 0 1775 19.04.1775
Luks Leopold, l. 25 Przedbórz 0 1775 20.10.1775
Luksowa Zuzanna, l. 60 Przedbórz 0 1792 6.07.1792
Luszkiewicz Anastazja, l. 1 Franciszek, stolarz Justyna Bierncka Przedbórz 42 1830 23.04.1830
Lyczba Mieczysław, 8 mcy Antoni Anna Nieznańska Miejskie Pola 152 1921 21.10.1921
Lyzyger Joanna z Kozyrskich, l. 28 Wawrzyniec Krystyna Jędrzejewska Przedbórz 12 1829 29.01.1828
Maberda v Meberda Jan, 9 mcy Władyslaw Helena Sosińska Widoma 80 1928 27.07.1928
Machuderska Helena, l. 4 Józef Marianna Paździerska Przedbórz 56 1872 13.08.1872
Machuderska Julianna Matylda, l. 2 Józef Marianna Paździerska Przedbórz 180 1889 1.12.1889
Machuderska Marianna z Paździerskich, l.62 Walenty Paździerski Zuzanna Książek Przedbórz 24 1910 11.02.1910
Machuderska Marianna, l. 3 Józef Marianna Paździerska Przedbórz 60 1872 20.08.1872
Machuderska Stanisława, l. 6 Józef Marianna Paździerska Przedbórz 99 1896 20.11.1896
Machuderski Adam Józef Marianna Paździerska Przedbórz 11 1884 niemowlę
Machuderski Aleksy Józef Marianna Paździerska Przedbórz 45 1886 l. 1
Machuderski Alfred Feliks, 5 mcy Józef Michalina Wiaderna Widoma 1 1916 1.01.1916
Machuderski Antoni, l. 1 Józef Marianna Paździerska Przedbórz 44 1877 22.04.1877
Machuderski Edmund Edward Józef Marianna Paździerska Przedbórz 185 1884 l. 1

Strona 187 z 410